ชื่อไทย : หมูกลิ้ง
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eulophia andamanensis Rchb.f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยเป็นรูปรีหรือคล้ายหน่อไม้เล็กๆ ขนาด 3 – 8 ? 2 – 4 ซม. หัวอยู่เหนือดิน สีเขียว ขึ้นเป็นกระจุกแน่น ในธรรมชาติมักแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง
ใบ :
รูปแถบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 10-25 ซม. แผ่นใบบาง ทิ้งใบเมื่อออกดอก
ดอก :
ออกเป็นช่อตั้ง สูง 20-50 ซม. ดอกในช่อโปร่ง ขนาดบานกว้าง 2.7 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปแถบแกมรูปหอก สีเขียวแกมน้ำตาล กลีบปากรูปไข่กลับสีขาว มีเส้นสีน้ำตาลแดง เกือบทั่วกลีบ กลางกลีบมี 3 สัน ขอบกลีบบิดงอเป็นคลื่น
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบขึ้นตามป่าผลัดใบทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินโดจีน หมู่เกาะในทะเลอันดามัน พม่าตอนใต้ มาเลเซีย และสุมาตรา

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554